Jak działają nowoczesne pompy ciepła?

Jak działają nowoczesne pompy ciepła?

 

Nowoczesne, zaawansowane technologicznie pompy ciepła są bardziej przyjazne dla środowiska, wydajniejsze i cichsze niż przed laty. Obecnie większość pomp ciepła, które zastąpiły pompy typu on/off, jest wyposażonych w falownik.

Starsze pompy mogą działać tylko z pełną mocą, podczas gdy pompy ciepła z falownikiem mogą również działać z 30% lub 40% mocy. Oszczędza to energię, a ponadto dzięki rzadszemu włączaniu i wyłączaniu wydłuża żywotność urządzenia.

Wraz z rozwojem pomp ciepła poprawiły się również ich komponenty, jednak pomiędzy największymi producentami nie obserwuje się większych różnic w jakości - prawie wszystkie dobre i wydajne urządzenia należą dziś do najwyższej klasy energetycznej A+++. Różnice między urządzeniami w tej klasie są niewielkie, ponieważ w ostatnim czasie opracowano czynniki chłodnicze o mniejszym wpływie na powstawanie efektu cieplarnianego a większość producentów stosuje gaz R32.

Systemy te są łatwiejsze w recyklingu i nie niszczą warstwy ozonowej, zużywając o jedną piątą mniej czynnika chłodniczego.

 

Dzielona i kompaktowa pompa ciepła

Na rynku dostępne są dzielone (split) i kompaktowe pompy ciepła. Instalacja tych drugich jest łatwiejsza - może się jej podjąć każdy, nawet jeśli nie wie, jak działają tego typu urządzenia. Jednak kompaktowe pompy ciepła mają wiele wad.

Muszą być napełniane wodą z systemu grzewczego, więc istnieje ryzyko zamarznięcia, co może się zdarzyć w przypadku przerwy w dostawie prądu przy silnym mrozie. Problem ten można rozwiązać, dodając do systemu grzewczego płyn przeciw zamarzaniu, co jednak oznacza dodatkowe koszty przy każdorazowym napełnianiu systemu grzewczego, lub instalując dodatkowy wymiennik, co z kolei zmniejsza sprawność pompy ciepła o około jedną piątą.

Jak działają nowoczesne pompy ciepła?

 

Dzielone pompy ciepła (tzw. pompy typu split) są nieco trudniejsze w montażu - monter musi być odpowiednio przeszkolony do pracy z czynnikami chłodniczymi, jednak w przypadku przerwy w dostawie prądu nie dochodzi do uszkodzeń. Większość wiodących producentów pomp ciepła chętniej opowiada się za instalacją dzielonych systemów pomp ciepła.

 

Jak można porównać moc grzewczą pomp?

Na rynku oczywiście istnieje kilka rodzajów pomp ciepła, które służą nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale także do podgrzewania wody. W związku z tym

należy zwrócić uwagę, czy nawet przy niskiej temperaturze zewnętrznej (np. -15ºC) pompa powietrze/woda może uzyskać odpowiednio wysoką temperaturę docelową, czyli około 60ºC.

Najpierw należy więc sprawdzić tę funkcję (lub poprosić sprzedawcę o odpowiednie informacje techniczne) i dopiero na podstawie uzyskanych danych porównać różne oferty pomp ciepła. Większość sprzedawców podaje moc grzewczą dla temperatury zewnętrznej wynoszącej +7ºC, jednakże w takich przypadkach niekiedy nie ma już potrzeby ogrzewania.

Jak działają nowoczesne pompy ciepła?

 

Ograniczeniem jest również temperatura powietrza, do której pompa ciepła może pracować. Musi być ona jak najniższa, np. -25ºC, co oznacza, że urządzenie sprawdza się nawet w tak ekstremalnych warunkach.

 

Jak optymalnie obniżyć koszty ogrzewania?

Klienci muszą również zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię - jak dzięki instalacji pompy ciepła optymalnie obniżyć koszty? Można to osiągnąć tylko dzięki odpowiednio dobranej pompie ciepła, która nie posiada dodatkowych grzałek elektrycznych.

Jak działają nowoczesne pompy ciepła?

 

Najczęstszymi czynnikami zwiększającymi koszty są dodatkowe grzałki elektryczne i błędne określenie mocy. W przypadku spadku temperatury zewnętrznej poniżej punktu biwalentnego wynoszącego około 5ºC (jest to graniczna temperatura zewnętrzna, do której pompa ciepła może pracować bez dodatkowej grzałki) w celu dogrzania pomieszczeń zostaną uruchomione grzałki elektryczne, co oczywiście podniesie koszty ogrzewania.

 

Hałas i lokalizacja jednostki zewnętrznej

Nowe modele pomp ciepła są znacznie mniej głośne od modeli starszych, hałas jest niższy niemal o jedną dziesiątą. W celu jego zmniejszenia producenci zastosowali okładzinę sprężarki, dodatkową izolację obudowy, większą średnicę i zmodyfikowany kształt wylotu wentylatora oraz instalację dużego parownika o niskim oporze powietrza. Hałas został również redukowany dzięki lepszym materiałom zapobiegającym wibracjom i rezonowaniu oraz dzięki prawidłowej konstrukcji rury.

Jak działają nowoczesne pompy ciepła?

 

Mimo to jednostkę zewnętrzną pompy należy umieścić w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzać właścicielowi budynku i sąsiadom. Najlepszym miejscem do zainstalowania jednostki zewnętrznej jest bok domu, przy którym nie ma sypialni. Ponadto, dźwięk powinien być tak odprowadzany, aby nie dochodziło do jego odbicia. W żadnym wypadku nie należy umieszczać pompy ciepła między dwiema ścianami lub naprzeciw betonowego ogrodzenia, ponieważ taka lokalizacja zwiększa głośność pracy urządzenia.