Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

Nikt nie chce wrócić do domu i zobaczyć wody cieknącej z sufitu. Ze względu na ogromne zniszczenia budynków spowodowane przez silne burze zastanawiamy się, jak chronić nasz dom w podobnych przypadkach. Ważne, aby być przygotowanym na szkody wyrządzone przez wodę, jeśli mieszkasz na obszarze zalewowym lub podatnym na burze. Jednak większość szkód spowodowanych przez wodę nie jest związana z ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Częściej dochodzi do uszkodzeń wyrządzonych przez wodę z samego domu.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Straty wody niezwiązane z warunkami pogodowymi są głównym źródłem szkód materialnych w przypadku właścicieli domów, a jedną z głównych przyczyn stanowią systemy wodno-kanalizacyjne. Obejmuje to awarie hydrauliczne, takie jak rury wlotowe, złącza/zawory i pęknięte rury, a także awarie urządzeń, takich jak kruszarki do lodu, zmywarki i podgrzewacze wody.

Inteligentna konserwacja może zapobiec większości wycieków wody, które mogą spowodować katastrofalne szkody w obiekcie.

Sprawdź najlepsze środki zapobiegawcze, które możesz podjąć, aby uniknąć kosztownych napraw. Wiele z tych środków jest prostych i niedrogich.

 

1.) Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej

Jak już wspomniano, pęknięte rury są jednym z najczęstszych źródeł wycieków wody. Zatkanie, korozja rur, niskie temperatury i wysokie ciśnienie wody mogą prowadzić do pęknięcia rury. Jeśli zauważysz drastyczne zmiany w ciśnieniu wody lub poważne zatkanie, wezwij specjalistę, aby jak najszybciej pozbyć się problemu.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Można również zapobiec zamarzaniu rur – i uszkodzeniom spowodowanym przez wodę – izolując rury i zapobiegając kapaniu wody z kranów, gdy temperatura spadnie poniżej zera.

 

2.) Zainstaluj system wykrywania wycieków wody

Jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym przez wodę jest zainstalowanie przepływowego urządzenia do wykrywania wycieków wody, które automatycznie zamyka dopływ wody po wykryciu wycieku. To prewencyjne rozwiązanie może być przydatne we wszystkich domach, niezależnie od ich wielkości, wieku lub stanu zamieszkania.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Istnieją firmy produkujące systemy, które informują telefonicznie (za pośrednictwem wiadomości SMS lub aplikacji) lub ostrzegają, jeśli woda płynie przez wyjątkowo długi czas. Można również zamknąć dopływ wody za pośrednictwem aplikacji. Gdyby doszło do wycieku wody, otrzymasz takie samo ostrzeżenie i możesz równie szybko zatrzymać wodę.

 

3.) Sprawdź dach pod kątem uszkodzeń

Chociaż deszcz nie jest główną przyczyną uszkodzeń spowodowanych przez wodę, nadal może uszkodzić dom – jeśli dach jest w jakiś sposób uszkodzony. Przecieki dachu mogą być spowodowane pękniętymi lub brakującymi gontami, uszkodzoną okładziną (materiałem hydroizolacyjnym stosowanym pod gontami, wokół kominów i otworów wodnych oraz w miejscach, w których łączą się różne części dachu) lub uszkodzonym otworem hydraulicznym.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Zalecamy przeprowadzanie inspekcji dachu co najmniej raz w roku, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przeciekami dachu.

 

4.) Regularnie czyść rynny

Planując przegląd dachu, zorganizuj również czyszczenie rynien. Te dwa zadania idą ze sobą w parze. Rynny, np. miedziane, nie tylko chronią dach domu przed uszkodzeniem, ale także redukują wilgoć wokół okien i odprowadzają wodę z dala od fundamentów.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Większość właścicieli powinna czyścić rynny co najmniej dwa razy w roku. Jeśli dom jest ciasno otoczony drzewami, może być konieczne częstsze czyszczenie rowków, aby nie było na nich liści i igieł sosnowych.

 

5.) Zabezpiecz okna burzowe

Jeśli masz okna burzowe, upewnij się, że są one całkowicie zamknięte, aby zapobiec wyciekom. Nawet małe pęknięcie może wpuścić ilość wody wystarczającą do uszkodzenia ścian. Czy masz stare okna, które nie zamykają się całkowicie? Poproś fachowca o wywiercenie otworów w progu, aby wilgoć spływała na zewnątrz domu, zamiast kapać do środka.

 

6.) Konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego

Wiele urządzeń gospodarstwa domowego zużywa wodę, co oznacza, że zawsze istnieje możliwość wycieku. Sprawdzaj od czasu do czasu, czy pralka, zmywarka, a nawet kostkarka do lodu nie przeciekają, a w razie potrzeby wymień rury wlotowe do tych urządzeń.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Ponadto umieszczenie pralki w dodatkowym pojemniku z podwyższoną krawędzią może być przydatne, zwłaszcza jeśli znajduje się ona na najwyższym piętrze domu.

 

7.) Serwisuj wentylację (HVAC)

Klimatyzator może nie być podłączony do wody, ale w rzeczywistości tworzy ją, podobnie jak kondensacja. Jeśli masz urządzenie wentylacyjne (lub klimatyzator) na poddaszu, musisz je uważnie monitorować, ponieważ wszelkie przelewy wyciekną bezpośrednio do przestrzeni mieszkalnej.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Pomagaj w utrzymaniu systemów wentylacyjnych (lub klimatyzatorów), utrzymując czyste pojemniki na skropliny i upewniając się, że rury odpływowe są wolne od barier i zapewniają odpowiedni przepływ. Planowanie regularnej konserwacji ze specjalistą może pomóc w zapobieganiu zatykaniu, które powoduje wycieki.

 

8.) Rozważ odpływy

Pomyśl o odpływach jako o „partnerach” Twoich rynien. Zamiast na linii dachu domu te żwirowe rowy biegną wzdłuż jego fundamentów i pomagają w odprowadzaniu wody.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Jeśli często zauważasz gromadzenie się wody w pobliżu domu, odpływy mogą pomóc w jej rozproszeniu i przekierowaniu. Mogą one pomóc kontrolować nadmiar wody nawet w niedokończonej lub częściowo wykończonej piwnicy; często można je zobaczyć zainstalowane wzdłuż obwodu.

 

9.) Zaopatrz się w zapasowe źródło zasilania dla pompy zbierającej

Jeśli w piwnicy znajduje się pompa zbierająca, nie będzie ona działać, gdy zabraknie prądu – co się często zdarza w przypadku silnych burz powodujących powodzie. Dlatego zawsze dobrze jest mieć zapasowe źródło zasilania pompy na wypadek awarii.

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Warto rozważyć zastosowanie generatora w całym domu, który zapewni działanie pomp zbierających wodę nawet w przypadku ekstremalnych opadów deszczu.

 

10.) Dowiedz się, gdzie znajduje się główny zawór odcinający wodę

Każdy domownik powinien wiedzieć, gdzie znajduje się główny zawór odcinający instalacji wodno-kanalizacyjnej. Umożliwi to szybkie zamknięcie odpowiednich zaworów w przypadku wycieku przed wezwaniem hydraulika w celu oceny sytuacji. Może się on znajdować w piwnicy wzdłuż zewnętrznej ściany, zwykle najbliżej ulicy (tam, gdzie znajduje się miejski wodociąg).

Proste sposoby ochrony domu przed uszkodzeniem lub wyciekiem wody

 

Rozsądnie jest również poszukać specjalnych zaworów do urządzeń i armatury, aby można było je wyłączyć, jeśli na przykład toaleta lub pralka zacznie się przelewać.

 

11.) Wyłącz wodę przy opuszczeniu domu na dłuższy czas

Jeśli planujesz wyjechać z miasta na kilka tygodni lub mieszkasz w domu tylko sezonowo, rozważ całkowite wyłączenie dopływu wody, gdy dom jest pusty. Może to zmniejszyć ryzyko uszkodzenia podczas nieobecności. Jeśli wolisz pozostawić wodę włączoną, rozważ zaangażowanie kogoś (krewnych, przyjaciół, a nawet osób z sąsiedztwa) do sprawdzania domu od czasu do czasu, aby mógł zauważyć wszelkie problemy, które mogłyby spowodować szkody.

 

Źródło artykułu:
www.housebeautiful.com