Wywietrznik połaciowy G2

Ten element pozwala na ujście powietrza z kanału wentylacyjnego znajdującego się pod dachem, kiedy niemożliwe jest wykonanie wylotu kalenicy. Dołączając 110-milimetrowy przewód, może również być użyty do wylotu powietrza z pomieszczeń mieszkalnych.

Wywietrznik połaciowy G2
Ventilation Area
75 cm²
Sprzężenie
110 mm