Misja

Misja

Naszą misją jest, aby służyć zadowolonym klientami oferując Dach na całe życie, który jest lekki, ma 50-letnią gwarancję, jest silny i piękny, jest oparty na naszych wartościach.

Nasze wartości

Odwaga jest istotną wartością, która zwiększa naszą zdolność do innowacji oraz podejmowania obliczonego ryzyka dla rozwoju  firmy dla naszych akcjonariuszy, klientów, społeczności i pracowników.

Być odważnym

Granie fair to uczciwe i taktowne traktowanie pracowników, klientów, społeczności i środowiska naturalnego.

Zasady fair play

Bycie lepszym z każdym dniem to chwytanie okazji niezależnie od tego jak duże lub małe mogą się one wydawać.

Lepszy z każdym dniem

Bez klientów nie ma firmy - to takie proste, Ukierunkowanie na klientów nie polega jedynie na byciu zorientowanym na potrzeby klientów, polega również na byciu o krok przed ich potrzebami, każdego dnia.

Ukierunkowanie na klientów