Przykładowe uwagi dotyczące gromadzenia danych przez prowadzących (+ biuletyn)

Informujemy, że dane osobowe wpisywane tu przez Państwa są przetwarzane przez IKO Metals Europe NV, spółkę belgijską z siedzibą pod adresem: Michielenweg 3, 3700 Tongeren (Belgia), e-mail: info.europe@ikometlas.com, bezpośrednio lub za pośrednictwem jej podmiotów przetwarzających dane.

Państwa dane są przetwarzane w celu przekazywania oferty/informacji, o które Państwo prosili, oraz przesyłania materiałów uzupełniających do takich przekazanych ofert/informacji, a także w celu przesyłania biuletynów (jeżeli wybrali Państwo opcję ich otrzymywania).

Dane te będą przetwarzane w celu przekazywania oferty/informacji, o które Państwo prosili, oraz przesyłania materiałów uzupełniających do przekazywanych ofert/informacji.

W zależności od wyboru subskrypcji, którego Państwo dokonali ze swojego konta, oraz w zależności od dostępnych danych, które Państwo wpisali, Państwa dane mogą być także wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, takich jak biuletyny lub informacje na temat promocji. 
Marketing bezpośredni będzie prowadzony za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

  • marketing internetowy (wiadomości na konto);
  • marketing e-mailowy;
  • marketing mobilny (wiadomości SMS i MMS na przekazany przez Państwa numer telefonu);
  • telemarketing (rozmowy telefoniczne).

 

Podstawą prawną tego rodzaju przetwarzania jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli w celu podjęcia działań na Państwa wniosek przed ostatecznym zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda na otrzymywanie informacji.

Możemy przekazywać Państwa dane do naszych przedstawicieli handlowych i pracowników sprzedaży w związków z realizacją wyżej wskazanych celów.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres [3 lat] od daty wpisania ich do wyszukiwarki.

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem tych danych:

 

Prawo dostępu. Mogą Państwo uzyskać od nas potwierdzenie, czy dotyczące Państwa dane osobowe są przetwarzane oraz, jeżeli tak jest, uzyskać dostęp do tych danych osobowych i informacji uzupełniających podanych w art. 15 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Prawo do sprostowania danych. Mogą Państwo złożyć żądanie sprostowania ewentualnych błędów w danych osobowych, które Państwa dotyczą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych w szczególnych przypadkach, zgodnie z art. 18 wyżej wspomnianego rozporządzenia.

Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania Państwa danych z powodów dotyczących Państwa szczególnej sytuacji.

Prawo do usunięcia danych. Mogą Państwo żądać usunięcia Państwa danych osobowych.

Mogą Państwo egzekwować powyższe prawa poprzez przekazanie nam odpowiedniego żądania na piśmie, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych.

Prawo wniesienia skargi do Państwa krajowego Urzędu ds. Ochrony Danych (UOD), który sprawuje nadzór nad stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych. Istnieje jeden UOD w każdym kraju członkowskim UE. Mogą Państwo znaleźć UOD dla swojego kraju na stronie: https://edpb.europa.eu/about- edpb/board/members_en